ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник Міністра транспорту та зв’язку України

С.Кроль

____________________________

 

 

 

ПРОТОКОЛ

засідання круглого столу з питань державного регулювання

міжнародних автомобільних перевезень

 

 

14 жовтня 2005 року                                                                                       11-00                      

 

 

Присутні:

Заступник Міністра транспорту та зв'язку України Кроль С.С.;

Начальник Головавтотрансінспекції Сінько В.О., Директор Укравтотрансу Губа І.І., заступник начальника Головавтотрансінспекції Матлахов М.К, начальник управління державного контролю та нагляду за безпекою автоперевезень Логутов К.В., начальник управління ліцензування Лященко О.Д., начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи та ведення ліцензійного реєстру Рубленко А.О., Директор ДП „ДержавтотрансНДІпроектРедзюк А.М., Президент АсМАП України Костюченко Л.М., Радник Президента АсМАП Волк О.М., заступник начальника Департаменту координації перевезень Медведєва О.К., Начальник відділу АсМАП України Коваленко К.А., член Ради АсМАП України (Донецька обл.) Волков А.О., член Ради АсМАП України (Львівська обл.) Устіменко В.В., член Ради АсМАП України (Харківська обл.) Кульєв О.М., член Ради АсМАП України (Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська обл.) Шмиголь В.П., член Ради АсМАП України (Київська обл.) Черненко В.М., член Ради АсМАП України (Запорізька, Херсонська, АР Крим, Севастополь) Бургазли А.С., член Ради АсМАП України (м. Київ) Петров С.А., член Ради АсМАП України (Житомирська, Вінницька обл.) Волощук О.Г., Директор ТзОВ „Ідея” (м. Ковель) Козак В.Ф.

 

Виступили:

 

Заступник Міністра транспорту та зв’язку С.Кроля відкрив нараду та доповів про роботу направлену на підтримку перевізників в т.ч. міжнародних та створення прозорих процедур при державному регулюванні їх діяльності.

Доповів про поділення функцій УДП «Укрінтеравтосервіс» між ДП «Служба міжнародних автомобільних перевезень» та ДП «Транс-Сервіс» та відзначив, що це призведе до зменшення вартості дозволів. Також вирішено звернутись до Кабінету Міністрів України щодо необхідності державного фінансування  Служби міжнародних автомобільних перевезень визначення її державним органом, а працівників державними службовцями.

Про зміну в системі розподілу Угорських та Російських дозволів по аналогу до «Італійської системи» та її переваги. Також зазначив що до кінця 2006 року буде проведена робота щодо переходу до попереднього розподілу дозволів по усім країнам.

Доповів про створення прозорої процедури розподілу дозволів при якій державні органи виконавчої влади такі як Міністерство транспорту та зв’язку, Головна державна інспекція на автомобільному транспорті та Державний департамент автомобільного транспорту з метою запобігання зловживанням, взагалі не будуть впливати на процес розподілу дозволів. Буде створена Комісія по контролю за прозорим розподілом дозволів. Зазначив що ведеться активна робота по адаптації Українського законодавства до норм міжнародної спільноти, так на сьогодні по шести Угодам та чотирьом Конвенціям, в т.ч. про технічний огляд колісних транспортних засобів. (В усіх країнах в т.ч. Росії, Білорусії та Молдові функції технічного нагляду розділені з поліцейськими функціями).

Позиція Міністерства транспорту та зв’язку полягає у проведенні технічних оглядів на спеціалізованих, сертифікованих станціях технічного огляду. Базою для проведення технічного огляду для міжнародних автомобільних перевезень повинні бути визначені міжнародні перевізники, які мають відповідну матеріально-технічну базу.

 

Начальник Головної державної інспекції на автомобільному транспорті В.О. Сінько доповів про Концепцію вдосконалення ліцензування надання послуг з автоперевезень та створення прозорої процедури видачі ліцензій, яка затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.06.2005 № 329 (далі – Концепція).

Доповів про проведену роботу щодо реалізації Концепції насамперед в частині виведення з процедури ліцензування автотранспортних управлінь – господарюючих суб’єктів, яким були доручено виконання державних функцій в т.ч. ліцензування та державний контроль, про відхід від практики надання додаткових платних послуг та скасування вимог щодо документів, які подаються для видачі ліцензії.

 

Президент АсМАП Л.М. Костюченко запропонував внести до Концепції зміни щодо вилучення норм, які передбачають допуск до міжнародних перевезень лише транспортних засобів, які відповідають вимогам Євро 1,2,3, а також можливості здійснення перевезень виключно юридичними особами з кількістю автомобілів 15 одиниць і більше.

Наголосив на необхідності скасування щоденного технічного та медичного огляду підприємствами, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів, оскільки ці огляди є формальними і не відповідають сучасним вимогам, крім того більшість часу автомобілі знаходяться в рейсі (в тому числі за кордоном, іноді місяцями не заїжджають на базове підприємство). Згідно з статистичними даними близько 70% перевізників використовують до 10 автомобілів та маючи значний обсяг робіт перевізники неспроможні утримувати у штаті механіка та медика, а також обладнати відповідну матеріально технічно базу. Запропонував опрацювати питання відходу від практики щоденного технічного огляду транспортних засобів та замінити його відповідним періодичним оглядом на відповідних станціях технічного огляду.

Висловився щодо необхідності приведення терміну дії ліцензійної картки до терміну дії ліцензії та про перегляд норми, яка запроваджується Положенням про ліцензійну картку в частині видачі ліцензійних карток на причепи та напівпричепи, в зв’язку з її недоцільністю.

Запропонував переглянути усі нормативні документи та визначитись щодо актуальності норм, які вони встановлюють.

Доповів про приєднання до Конвенції ЄУТР та з метою її реалізації запропонував переглянути інфраструктуру на наявність відповідних стоянок та місць для відпочинку водіїв, розташування яких дозволить міжнародним перевізниками виконувати вимоги щодо часу роботи та відпочинку водіїв транспортних засобів.

Зазначив на необхідності контролю за роботою іноземних перевізників на території України та навів приклад, що у Польщі 60 % перевірок здійснюється у іноземних перевізників.

 

Член Ради АсМАП (м. Київ) С.А. Петров наголосив про необхідність підвищення фахового рівня перевізників та водіїв шляхом створення розгалуженої мережі навчальних центрів та проведення відповідного навчання з видачею сертифікатів(що вже передбачено статтею 60 проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України Про автомобільний транспорт»).Такі сертифікати повинні стати підставою для видачі ліцензії на міжнародні перевезення.

Про необхідність видачі дозволів на перетин кордону тільки при пред’явленні їм свідоцтва про закінчення спеціальних курсів міжнародних перевізників.

 

Член Ради АсМАП (Львівська та Івано-Франківська область) В.В.Устименко підтримав необхідність обмеження допуску до міжнародних перевезень транспортних засобів, які не відповідають вимогам Євро 1,2,3. та підтримав норму проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України Про автомобільний транспорт» щодо трьохрічного досвіду роботи міжнародних перевізників.

 Копії свідоцтва про закінчення курсів міжнародних перевізників надаються при отримання ліцензії, тому при отримання дозволів ця вимога є зайвою. Оскільки відсутнє спільне рішення з цього питання, необхідне додаткове обговорення учасників АсМАП України.

Запропонував скасувати вимоги щодо допуску транспортних засобів до міжнародних перевезень відповідно до їх віку враховуючи, що на технічний стан транспортних засобів перш за все впливає рівень ремонту транспортних засобів та періодичне обслуговування.

 

Член Ради АсМАП (Київська область) В.М. Черненко доповів про прийняті міжнародною спільнотою критерії допуску до здійснення міжнародних перевезень, а саме на підставі репутації перевізника, фінансового становища та його кваліфікаційного рівня та запропонував з метою створення досконалої процедури користуватись міжнародним досвідом (Директива ЄС №96/26/ЕС від 29.04.1996р.). Запропонував створити Робочу групу по приведенню норм встановлених нормативно-правовими актами у відповідність до міжнародних конвенцій та Угод щодо організації провадження міжнародних перевезень автомобільним транспортом. 

 

Директор ДП «ДержавтотрансНДІпроекту» Редзюк А.М. проінформував про вимоги до міжнародних перевізників, які передбачені в проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України Про автомобільний транспорт» (враховані положення Директиви ЄС №96/26/ЕС від 29.04.1996р.) та про проект Закону України щодо ввозу транспортних засобів на Україну в частині обмеження ввозу транспортних засобів нижче Євро 2.

Відзначив, що передбачена проектом Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів” щодо реєстрації транспортних засобів  (реєстраційний номер 8079 від 30.09.2005р.) відстрочка введення обмеження на ввезення тягачів на 2008 рік може негативно вплинути на ринок в зв’язку із збільшенням «брудних автомобілів».

 

Член Ради АсМАП (Житомирська, Вінницька область) О.Г.Волощук  звернув увагу на необхідності перегляду переліку документів, які подаються перевізником для отримання на транспортний засіб, який використовується для провадження діяльності ліцензійних карток до ліцензій. В першу чергу це стосується надання нотаріально завірених копій, що призводить до подорожчання вартості ліцензійних карток.

 

Член Ради АсМАП (Донецька область) Волков А.О. наголосив про доцільність ліцензування, але запропонував обмежити допуск до міжнародних перевезень транспортних засобів, які не відповідають вимогам Євро 1,2,3 також запропонував переглянути Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, який встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. №756.

 

Секретар Ради АсМАП (м. Київ) Гужевська Т.К. наголосила на недоцільності обмеження допуску до міжнародних перевезень транспортних засобів, які не відповідають вимогам Євро 1,2,3 та недоцільності обмежень кількості автомобілів у перевізників з проханням виключити зазначені норми з  Концепції ліцензування (виключити пункт 1.4 абзац 26 та пункт 3.1. абзац 4). Підняте питання стосовно того, чи не буде вимога Концепції проходити обслуговування на сертифікованих сервісних станціях техогляду зобов΄язанням проходити такі огляди на базі іншого перевізника, оскільки велика частина користується послугами сервісних станцій заводу-виготовлювача (МАN, Mersedes, Iveco, Volvo).

 

Начальник Головної державної інспекції на автомобільному транспорті В.О. Сінько доповів про можливість відповідно до законодавства України сумісництва державної служби та членства в некомерційних громадських організаціях (начальників територіального управління Головавтотрансінспекції в Полтавській та Одеській області - Кужеля В.М. та Благодіра О.М.).

 

Заступник Міністра транспорту та зв’язку С. Кроль проінформував про скаргу В.М. Черненка щодо фактів зловживання територіальним управлінням Головавтотрансінспекції в Київській області при перевірках виконання ліцензійних умов міжнародними перевізниками та доручив в трьохденний термін провести відповідне розслідування фактів викладених в листі.

 

Член Ради АсМАП (Житомирська, Вінницька область) Волощук О.Г. запропонував оприлюднювати Плани перевірок виконання ліцензійних умов та доводити їх до відома перевізників.

При перевірках виконання ліцензійних умов особливу увагу приділяти «неорганізованим» міжнародним перевізникам.

 

Президент АсМАП Л.М. Костюченко наголосив на необхідності запровадження в Головавтотрансінспекції телефону довіри.

 

Голова ЦК профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства Король А.Г. наголосив на необхідність прийняття тільки виваженого рішення при опрацюванні питання скасування щоденного технічного та медичного огляду.

 

Також на поставлені запитання надали відповіді Начальник Головавтотрансінспекції Сінько В.О., Директор департаменту безпеки та протидії терористичним актам Мінтрансзв’язку Гержод Ю.В., начальник Управління контролю та нагляду за безпекою Головавтотрансінспекції Логутов К.В., та Управління ліцензування Головавтотрансінспекції Лященко О.Д.

 

Заступник Міністра транспорту та зв’язку С. Кроль

Висвітив питання стосовно зменшення податкового навантаження та податкової реформи, проблем при відсутності паритетності у кількості перевезень з такими країнами як Угорщина, Польща, Італія, та неможливості значного впливу при обміні (неможливість вирішення з цими країнами питання отримання дозволів Євро-0 для українських перевізників).

Доповів про подовження роботи щодо спрощення вимог до міжнародних перевізників та про доручення Міністра транспорту та зв’язку України В.В. Бондаря щодо перегляду нормативно-правих актів, які встановлюють норми до організації перевізниками діяльності. Доручив вирішити питання щодо створення нової процедури проведення технічного та медичного огляду для міжнародних вантажних перевізників (відмінивши щоденні огляди, передбачивши певну періодичність).

Висловився за доцільність об’єднання неорганізованих міжнародних перевізників навколо відповідних матеріально-технічних баз.

Також дав відповідні доручення про:

-перегляд Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії та максимальне скорочення переліку документів на отримання ліцензійних карток.

-необхідність посилення контролю за роботою іноземних перевізників, які здійснюють перевезення по території України.

-обмеження допуску перевізників до ринку міжнародних автомобільних перевезень та зменшення їх кількості.

Закрив нараду.

 

Доручили:

 

1. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті (Сінько В.О.):

1.1.   Розробити та внести зміни до Концепції згідно пропозицій АсМАПу (стосовно виключення з пунктів 1.4 абзац 26 та з пункту 3.1. абзац 4  вимог щодо допуску до міжнародних перевезень автомобілів Євро-1,2,3 та наявності 15 автомобілів на підприємстві) враховуючи проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт” та міжнародний досвід;

 

1.2. Врахувати пропозиції АсМАПу у проекті Положення про ліцензійну картку в частині відміни ліцензійних карток на причепи та встановлення дії ліцензійних карток на термін дії ліцензії (5 років);

1.3. Переглянути на предмет спрощення Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, який встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 та в разі необхідності підготувати відповідні зміни; скоротити перелік документів для отримання ліцензійних карток (в першу чергу це стосується документів, які потребують нотаріального завірення копій);

1.4. Зняти вікові обмеження щодо допуску транспортних засобів до ринку міжнародних автомобільних перевезень.

1.5. Провести службове розслідування щодо наданих фактів зловживання територіальним управлінням Головавтотрансінспекції в Київській області (Гаврилюк Ю.М.) при перевірках виконання ліцензійних умов міжнародними перевізниками.

1.6. Оприлюднити Плани перевірок та довести їх до відома перевізників та Секретаріату АсМАП України.

1.7. Розробити механізм формування Планів перевірок приділивши особливу увагу перевіркам діяльності неорганізованих перевізників.

1.8. Опублікувати в пресі (на сайті АсМАП України) телефони довіри Головавтотрансінспекції.

 

2. Головавтотрансінспекції (Сінько В.О.) спільно з АсМАПом (Костюченко Л.М.):

2.1. Створити робочу групу щодо перегляду вимог нормативно-правих актів, які регламентують організацію діяльності міжнародних перевізників

2.2. Скласти перелік нормативно – правових актів, які регламентують організацію діяльності міжнародних перевезень (в т.ч. міжнародні нормативно-правові акти та акти колишнього Радянського Союзу).

2.3. Відповідно до переліку переглянути нормативно-правові документи та визначитись щодо норм, які необхідно запровадити, змінити або скасувати.

2.4. Розробити заходи та внести зміни (стосовно відміни щоденних оглядів та інструктажів), в нормативні документи що регламентують проведення технічного та медичного огляду та передрейсового інструктажу визначитись щодо можливості їх заміни іншими адекватними заходами, наприклад періодичними медичними (раз в квартал чи місяць) та технічними оглядами для міжнародних вантажних автомобільних перевізників. Врахувати думку медичних органів,  причетних установ, іноземний досвід.

2.5. Визначитись з урахуванням різних думок учасників АсМАП щодо доцільності введення норми обов’язкового щорічного навчання міжнародних перевізників вимогам міжнародних автомобільних перевезень та стосовно доцільності запровадження процедури надання посвідчень водіїв міжнародників при отриманні іноземних дозволів.

2.7. Головавтотрансінспекції (спільно зі СМАП)  посилити контроль за здійсненням перевезень іноземними перевізниками на території України.

2.8. Розглянути питання, щодо впровадження в Україні ЄУТР в частині наявної інфраструктури, встановлення/сервісу тахографів.

2.9. АсМАП України вжити заходи по підготовці до проведення засідання Ради АсМАП за участю Міністра транспорту та зв΄язку Бондаря В.В. з обговоренням найгостріших проблем, які стоять перед українськими перевізниками та потребують вирішення.

 

 

 

 

 

 

                     Президент АсМАП

Л.М.Костюченко

 

__________________________