Прес-реліз

 

На виконання Указу Президента України від 20 травня 2004 року № 570 «Про заходи щодо посилення безпеки перевезень автомобільним транспортом» в складі Міністерства транспорту та зв'язку України створено урядовий орган державного управління - Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті.

На Головавтотрансінспекцію покладаються завдання забезпечення державного контролю за дотриманням перевізниками усіх форм власності вимог законодавства про автомобільний транспорт та забезпечення безпеки автомобільних перевезень.

Крім цього на неї покладаються функції ліцензування надання послуг з автотранспортних перевезень, контроль за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов, що дозволить вдосконалити процес допуску перевізників до цієї діяльності з метою попередження дорожньо-транспортних пригод, захисту життя та здоров'я громадян.

В Україні сьогодні стан аварійності оцінюється, як соціальне лихо. Щорічно на дорогах України в дорожньо-транспортних пригодах гине близько 7 тис. та травмується не менше 40 тис. людей.

Функції, які покладаються на Головавтотрансінспекцію передаються від Державного департаменту автомобільного транспорту за яким залишається виконання державної політики в галузі автомобільного транспорту, нормативно-правового забезпечення, забезпечення державної політики в галузі автомобільного транспорту.

При цьому діяльність Головавтотрансінспекції не буде дублювати або замінювати функції Державтотрансінспекції ДАІ МВС щодо здійснення профілактики правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху.

Запровадження Головавтотрансінспекції буде направлено на виконання перевізниками вимог законодавства про автомобільний транспорт, що дозволить упорядкувати їх діяльність на ринку автотранспортних послуг та забезпечити виконання ними норм, правил та стандартів, які регламентують вимоги до кваліфікації спеціалістів, що організують та відповідають за експлуатацію транспортних засобів, технічний стан автомобілів, організацію безпечних перевезень, як наслідок докорінне підвищення рівня безпеки перевезень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 року № 1190 «Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті» та на підставі Положення про Головавтотрансінспекцію затвердженого цією постановою реалізовано ряд заходів щодо її функціонування.

По-перше здійснено державну реєстрацію урядового органу в установленому порядку, відкрито банківські рахунки, виготовлені печатки та штампи, тощо.

Затверджені та погоджені штатні розписи для центрального апарату та територіальних управлінь Головавтотрансінспекції. Вирішено питання щодо часткового розміщення центрального апарату.

З Мінфіном та комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та зв'язку проведена робота щодо віділення коштів на утримання Головавтотрансінспекції та її територіальних управлінь в Державному бюджеті України у сумі майже 10 млн. грн.

Спільно з Укравтотрансом відпрацьовується механізм залучення матеріально-технічної бази автоуправлінь та Українського бюро по ліцензуванню автомобільних перевезень для виконання функцій Головавтотрансінспекції.

Проведена робота щодо кадрового забезпечення апарату Головавтотрансінспекції та її територіальних управлінь.

Здійснення цих організаційно-адміністративних заходів та проведена робота по добору кадрів дозволяють Головавтотрансінспекції перейти до здійснення практичної роботи відповідно до покладених на неї завдань.

На даний час проводиться інтенсивна робота по створенню нормативно-правової бази, яка повинна забезпечити її діяльність.

Зокрема, розроблені проекти наступних нормативно-правових документів:

проект Закону України «Про внесення змін до статті 229 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», в якому визначено право посадових осіб Головавтотрансінспекції здійснювати адміністративну практику;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» в частині визначення Головавтотрансінспекції органом державного контролю та ліцензування;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» в частині запровадження сертифікації послуг з автоперевезень та сертифікації транспортних засобів при видачі ліцензій;

проект наказу Міністерства транспорту та зв'язку України Про затвердження Положення про територіальні управління Головавтотрансінспекції, в якому визначаються основні завдання, функції, права, відповідальність та межі повноважень територіальних управлінь, а також особливості виконання функцій державного контролю, ліцензування, нагляду за безпекою, автоперевезень, фінансового-господарської діяльності та кадрової роботи.

Відпрацьовуються нормативні документи щодо забезпечення інспекторського складу Головавтотрансінспекції форменим одягом та порядок видачі посвідчень на здійснення державного контролю.

Одним з основних завдань Головавтотрансінспекції, що передбачені Положенням про інспекцію є виконання відповідно до законодавства дозвільно-реєстраційних та контрольно-наглядових функцій.

Насамперед до дозвільно-реєстраційних функцій відноситься ліцензування надання послуг з автоперевезень.

Запроваджена система ліцензування дозволяє на даний час забезпечити видачу суб'єктам господарювання майже 17 тис. ліцензій. Станом на 1 березня 2005 року на підставі діючих ліцензій на ринку транспортних послуг проваджують діяльність 54,9 тис. ліцензіатів, які використовують 172 тис. транспортних засобів, на які оформлені ліцензійні картки.

Ліцензування безумовно має позитивне значення в системі державного регулювання. Воно дає змогу проаналізувавши подані документи для отримання ліцензій, визначити спроможність суб'єкта господарювання надавати послуги з автоперевезень, а видача ліцензійних карток на транспортні засоби, дозволяє регулювати і відслідковувати їх допуск до конкретних видів перевезень.

Разом з тим, робота щодо ліцензування автоперевізної діяльності ще має цілий ряд недоліків та невирішених питань, що негативно впливають на якісні показники надання послуг, та не в повній мірі дозволяють вирішувати завдання, що стосуються зменшення негативних наслідків діяльності автомобільного транспорту, у першу чергу, аварійності при перевезенні пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування.

Вирішення зазначеної проблеми намічено здійснити за рахунок передачі функцій з ліцензування від Укравтотрансу до Головавтотрансінспекції та її територіальних органів.

На даний час відповідно до завдання Міністра транспорту та зв'язку України Євгена Червоненко розроблена Концепція вдосконалення ліцензування та створення прозорої процедури видачі ліцензії.

Всі керівники територіальних органів отримали проект Концепції, інші учасники наради можуть ознайомитись з нею найближчим часом на офіційному сайті Міністерства транспорту та зв'язку України.

Удосконалення та створення прозорої системи ліцензування Нами буде реалізовуватись за рахунок:

розробки нормативно-методичних документів, які чітко визначають процедуру видачі, відмові у видачі та анулювання ліцензій і не дають можливості маніпулювання окремими нормами та процедурами;

припинення практики надання додаткових платних послуг;

забезпечення раціонального розподілу функцій з ліцензування між центральним апаратом Головавтотрансінспекції та її територіальними органами, тощо.

З введенням сертифікації послуг пасажирського автомобільного транспорту, над запровадженням якої, зараз працює Укравтотранс та ДержавтотрансНДІпроект буде подолане один з основних недоліків ліцензування - діючий заявницький принцип видачі ліцензій, який дозволяє отримати ліцензію без попередньої перевірки його спроможності належним чином організувати діяльність.

Однією з основних функцій, які передаються Головавтотрансінспекції та її територіальним органам від Укравтотрансу та автотранспортних управлінь є функції здійснення державного контролю на автомобільному транспорті та з контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень автомобільним транспортом, а також державний нагляд за забезпеченням суб'єктами господарювання безпеки автомобільних перевезень.

Створена на сьогодні система державного контролю не дозволяє повною мірою досягти основної мети державного регулювання - забезпечення безпеки перевезень автомобільним транспортом.

В той же час, Головавтотрансінспекція і її територіальні органи, які мають читки права та повноваження, дозволяють упорядкувати колізії норм законодавства, що виниклі в результаті невизначеності статусу автотранспортних управлінь та створити відповідну управлінську вертикаль, що сприятиме становленню системи органів державного управління на автомобільному транспорті, виконанню ними повноважень державного контролю та державного нагляду.

Запроваджена Головавтотрансінспекцією управлінська вертикаль дозволить, також значно підвищити рівень якості та безпечності перевезень, створить умови і механізми для запобігання дорожньо-транспортних пригод, збереження життя і здоров'я людей.

Особливо необхідно підкреслити, що Головавтотрансінспекція та її територіальні органи відповідно до покладених на неї завдань повинні забезпечити активну участь в розробці та виконанні загальнодержавних та регіональних програм у сфері безпеки автомобільних перевезень, розробки норм та стандартів з безпеки.

На Головавтотрансінспекцію покладено завдання забороняти експлуатацію автомобільних транспортних засобів, надання послуг та виконання робіт, що створюють загрозу життя та здоров'я людей.

Першочергові завдання, які повинні бути виконані в кожному регіоні:

1. Необхідно забезпечити матеріально-технічну базу діяльності територіальних управлінь, зокрема вирішити питання приміщень, засобів зв'язку та Інтернет, комп'ютерної та офісної техніки, транспортними засобами, меблями, тощо;

2. Найближчим часом здійснити добір спеціалістів та подати відповідні документи Головавтотрансінспекції для оформлення їх на роботу.

3. Забезпечити налагодження контактів з Державтоінспекцією органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями для виконання покладених на Головавтотрансінспекцію завдань.

4. Забезпечити в місцевих засобах масової інформації розміщення матеріалів щодо діяльності та функцій ГоловавтотрансінспекціЇ.

5. Провести стажування працівників, які призначаються на посади пов'язані із здійсненням ліцензування та державного контролю на базі діючих автотранспортних управлінь.

 

Призначені керівники Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

Меркулов Сергій Володимирович - перший заступник начальника Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

Матлахов Михайло Кирилович - заступник Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

Призначені начальники територіальних управлінь Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

АРК Крим

ДЕРКАЧ Володимир Володимирович

Вінницька область

РАТОВСЬКИ Анатолій Сигізмундович

Волинська область

СТЕПАНОВ Володимир Петрович

Донецька область

ПРОНЧННКО Євген Анатолійович

Дніпропетровська область

БУЗЯКОВ Ренат Муратович

Житомирська область

СВІДЗІНСЬКИИ Люсік Станіславович

Закарпатська область

ЛАСЛО Олександр Юрійович

Запорізька область

ЧАБАНЕНКО Тарас Вікторович

Івано-Франківська область

СВІЩОВСЬКИИ Богдан Романович

Київська область

ГАВРИЛЮК Юрій Миколайович

Кіровоградська область

МОШНЯГУЛ Микола Григорович

Луганська область

ЛАПОЧКІН Олександр Веніамінович

Львівська область

БЕДРИЛО Богдан Романович

Миколаївська область

СТАСЮК Олексій Федорович

Одеська область

БЛАГОДІР Олександр Михайлович

Полтавська область

КУЖІЛЬ Володимир Миколайович

Рівненська область

ГОРОШКО Володимир Іванович

Сумська область

КІКТЕНКО Микола Миколайович

Тернопільська обл.

СУШЕЛЬНИЦЬКИИ Богдан Володимирович

Харківська область

БОНДАРЕНКО Володимир Дмитрович

Херсонська область

БАЛІН Володимир Анатолійович

Хмельницька область

СУРНИК Микола Михайлович

Черкаська область

ПРЯДКО Миколай Іванович

Чернівецька область

ЗЕЛІСКО Орест Васильович

Чернігівська область

ХРОПАТИИ Микола Васильович

місто Київ

ШАПОВАЛ Костянтин Миколайович

місто Севастополь

СИНЄПАЛОВ Олександр Іванович